Visualisering över nya Solvallastaden med träd, bänkar, socialiserande människor, byggnader och entré till den nya arenastaden

ETT LIV I RÖRELSE

Solvallastaden

Travbaneplan 10 Stockholm – Bromma

Solvallastaden kommer bli en ny stadsdel med en tydlig hälsoprofil. Vad innebär det? Kort och gott – vi ger dig optimala förutsättningar att leva ett aktivt storstadsliv och samtidigt leva nära naturens alla rekreationer.

Här planeras det för ca 2 200 lägenheter där Balder ansvarar för nio kvarter innehållande ca 1300 lägenheter.

Allt i Solvallastaden är skapat för ett liv i rörelse. Häng med på resan!


Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med dina frågor och funderingar.

Marie Engblom

Säljansvarig


Erik Holmgren

Fastighetsutvecklare

Mitt i Solvallastaden kommer en ny park att anläggas.

NATURLIG REKREATION, TRAV I VÄRLDSKLASS

Och ca 2 200 nya bostäder i anslutning till detta. I Solvallastaden utformar vi ett område där aktiviteterna alltid är närvarande. Solvalla Arena har varit utgångspunkten för profileringen av det nya bostadsområdet som utvecklas utifrån en tydlig hälsoprofil.

Ledorden för hela stadsutvecklingen går genom orden Ett liv i rörelse som ska sätta karaktären på hela nybyggnationen av Solvallastaden. Folkhälsan och den aktiva prägeln går som en röd tråd genom byggnationen av bostäderna till livet runtomkring. Öppenhet, solvarma platser och portiker som öppnar upp flödet mellan husen är genomgående för hela områdets utveckling.

HUS FORMADE AV NATUREN

Balder har ansvar för att bygga nio av kvarteren i Solvallastaden, innehållande ca 1 300 bostäder och lokaler för såväl handel som service. Bostäderna är unikt utformade utifrån naturens variation med Solvallaskogen i anslutningen med fri sikt ut mot skogsmiljön. Skogen är också den framtida stadens viktigaste rekreationsplats där stigarna och skogens lugn särskiljer sig från storstadens jäkt.

För att skapa en levande stadsmiljö i Solvallastaden lyfter vi fram husen i gatumiljön. Förutom att de kommer bli vackra för ögat ser vi också positivt på att använda portiker mellan det offentliga gaturummet och den privata innergården. Dessutom ansvarar vi för att bygga två förskolor i anslutning till vår byggnation.

MER AV SOLVALLASTADEN

Utöver vårt bidrag till Solvallastaden planeras det för att inkludera den nya dragningen för tvärbanan, en nybyggd F-9 skola, kontorshus, handel i bottenplan, fler entréer till Solvallaskogen och hotell. Stockholms Stad har också en markanvisning på sin mark till andra aktörer.

Dessutom kommer det i anknytning till Solvalla Arena skapas ett nytt torg tillsammans med en förlängning av Tvärbanans Kistagren. Den beräknas vara klar för att invigas år 2023. Stationen och kollektivtrafiken kommer binda samman Solvallastaden med övriga kommunikationer i Stockholm.

Solvallastaden må befinna sig i ett tidigt skede men åren går fort och snart är vi där. Anmäl ditt intresse idag så får du vara med på Solvallastadens resa till ett helt nytt bostadsområde.

SAMARBETE MED STOCKHOLMS TRAVSÄLLSKAP

Tillsammans med Stockholms Travsällskap startar vi joint venture-bolag och förvärvar ytterligare ca 50 000 kvm, utöver de tidigare ca 83 000 kvm, för boende och kommersiell service. Avsikten är att utveckla ytterligare tre kvarter med 500 bostäder i Solvallastaden.

– Det är vår gemensamma ambition att ta tillvara på Solvallastadens unika förutsättningar och skapa en levande och attraktiv stadsdel, säger Erik Selin, vd på Balder.

Läs hela pressmeddelandet här –>

LÄR DIG MER OM ATT KÖPA BOSTAD

referer: