METALLVERKET I KOPPLARLUNDEN

Nyproducerade lägenheter i Kopparlunden, Västerås

Metallverksgatan Västerås – Kopparlunden

Kopparlunden har hjälpt till att forma Västerås industriella framgångssaga under det senaste århundradet. Nu planeras det för att öppna upp Kopparlundens portar för ett större centrum och ett av bidragen kommer från Balder i form av vårt projekt Metallverket. Ett kvarter med nyproducerade lägenheter med touch av både anrik historia och modernitet samt levande bottenvåningar som inrymmer kommersiella lokaler.

Projektet

Kopparlunden utvecklas av Västerås stad tillsammans med Balder och andra fastighetsägare med visionen att skapa en attraktiv, levande och blandad stadsdel med bostäder, butiker, kontor, förskolor, en ny park och torg.

Nyproducerade bostadsrätter i Nacka kommun.

ATTRAKTIV OCH LEVANDE STADSDEL

I Kopparlunden planeras det för ca 1300 nya bostäder som växer samman med de kulturellt viktiga byggnaderna i området. Kulturhuset Culturen och kvarteret Valsverket kommer leva kvar i området och agera vägledare för arkitekturen i det kommande bostadsområdet.

Inom planprogrammet ryms också 4 förskolor med totalt 15 avdelningar, livsmedelsbutik och förbättrad koppling till stadskärnan med en ny gång- och cykelbro över E18 samt en tunnel till Ängsgärdet.

HÄR BYGGER VI METALLVERKET

LÄS MER

referer: